Brošura projekta Dječja igra ulicama grada

Sredstvima grada Varaždina u sklopu Dječjeg participativnog proračuna za 2022. godinu izdana je brošura o projektu starije odgojne skupine dječjeg vrtića Malo drvo. U provedbi projekta sudjelovale su odgojiteljice Kristina Hudoletnjak i Jelena Kežić. Sa svrhom diseminacije projekta brošure prosljeđene su ostalim odgojno – obrazovnim ustanovama u gradu Varaždinu te ostaloj zainteresiranoj javnosti. Projekt je predstavljen i roditeljima u prostoru vrtića Malo drvo.